تمرین سرعت با توپ

 

هدف تمرین:سرعت عکس العمل،کنترل،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)

اندازه زمین:20*40

بازیکنان در گروه های 2نفره تقسیم می شوند.

با سوت مربیبازیکنان 10متر اول را که با کنز مشخص شده است را با سرعت طی می کنند.

پس از طی10متر بازیکن دیگر توپ را با دست و از بالای سر بازیکن خودی به جلو می اندازد وپس از کنترل کردن توپ به سمت دروازه شوت می زند.

هر بازیکن5تا7بار انجام می دهد.

شدت تمرین 100%می باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید