تمرینات با توپ

استفاده از تمرینات با توپ برای آمادگی جسمانی فواید قابل توجهی دارد.

البته عملی ساختن این امر بسیار چالش بر انگیز به نظر می رسد.بهبود فیزیولوژی و بدنسازی نقش بسیار مهمی در تعیین پتانسیل بازیکنان فوتسال ایفا می کند و با استانداردهای بازی فوتسال ارتباط مستقیمی دارد.

به ویژه برنامه های تمرینی در جهت توسعه ظرفیت های هوازی موجب ارتقاء جوانب مختلف فوتسال از جمله زمان سپری شده در بالاترین شدت ممکن در تمرینات می باشد.

ماهییت فیزیکی تمرینات با توپ که در بالاترین شدت در تمرینات پیشنهاد می شود ممکن است برای بهبود ظرفیت استقامتی بازیکنان نیز مناسب باشد.

در خلال تمرینات فیزیکی بارتمرینی که شامل شدت تمرین وزمان آن می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است.کنترل شدت تمرین از طریق آمادگی جسمانی عمومی کسب می شود.

عواملی که می تواند بر شدت تمرینات با توپ تاثیرگذار باشد عبارتند از:

1_نوع تمرینات

2_تعداد تمرینات

3_انگیزه بازیکنان

4_اندازه زمین تمرین

مثال:تمرینات 2در مقابل2 برای تمرینات غیرهوازی مناسب هستند.

تمرینات با توپ شدت تمرینات را افزایش می دهند که این امر ممکن است به علت زمانهای استراحت کمتر باشد.بنابراین تمرینات با توپ ممکن است به مربیان اجازه دهند که در آستانه انطباق های بیشتر و اندازه های تیمی به نسبت بزرگتری تمرین بدهند(مشابه شرایط بازی)

علاوه بر این تغییرات قوانین بازی تحت فشار از قبیل محدودیت در تماس های پی در پی مشخص کردن یارگیری من تو من و استفاده از بازیکنان در حمایت از هم تیمی ها باعث افزایش شدت می شود.

ممکن است زمین های بازی بزرگتر شدت بزرگتری ایجاد کنند زیرا بازیکنان مسافت بیشتری را طی مکنند.

*تشویق و ترغیب بازیکنان توسط مربیان شدت تمرینات را افزایش می دهد.

فاکتورهایی که می تواند بر شدت تمرینات فوتسال تاثیر بگذارد و توسط مربیان قابل کنترل نیست استاندارد های بازیکنان است.

بازیکنانی با توانایی تکنیکی پایین نمی توانند در طول تمرینات فوتسال به ارایهتمرینات با شدت بالا بپردازند زیرا این بازیها اغلب مختل شده و بازیکنان نمی توانند به سرعت در طول زمین بازی حرکت کنند.تمرینات با توپ توسعه تکنیکی و فیزیکی را به طور همزمان امکان پذیر می سازند

بنابراین این تمرینات باید حاوی اجزای تاکتیکی و تکنیکی مورد نظر مربی باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید