تمرین سرعت با توپ

 

هدف تمرین:حفظ توپ،دریبلینگ

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کاور

اندازه زمین:یک نیمه زمین

مطابق شکل بازیکنان در یک نیمه زمین تمرین حفظ توپ1در مقابل1 را انجام می دهند.

هربازیکن 5تا7بار انجام دهد.

شدت تمرین100%می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید