کنترل،پاس و جا بجایی

 

ساختار تمرین

هدف تمرین:کنترل،پاس و جابجایی

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ

اندازه زمین:20*40

مطابق شکل،بازیکنان در 2 گروه و روبروی هم تمرین کنترل و پاس را انجام می دهند.

•بازیکنان بعد از دادن پاس به انتهای گروه خود می رود.

/ 0 نظر / 8 بازدید