تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت عکس العمل،دریبلینگ،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)،

اندازه زمین:40متر

مطابق شکل بازیکنان با سوت مربی،پس از طی مسافت 20متری که با کنزها(مخروط)مشخص شده است به نیمه زمین رسیده وپس از در اختیار گرفتن توپ حمله1درمقابل1 را انجام می دهند.

شدت تمرین100%می باشد.

/ 0 نظر / 7 بازدید