بازیکن فوتسال

فوتسال مستلزم رابطه ی متقابل سه عنصر ت.ت.ت.است:

•تکنیک

•تناسب(جسمی،ذهنی،عاطفی)

•تاکتیک ها

ت.ت.ت.سنگ بنایی است که شما را به بازیکنی ارزشمند تبدیل می کند.

(تکنیک)

شما در فوتسال به توانایی تکنیکی زیادی نیاز دارید.کاربرد مکرر و مفهومی تکنیک های جدید به شما امکان می دهد آن ها را به ضمیر ناخودآگاهتان منتقل کنید.در این صورت در مواقع ضروری مهارت لازم را از خود نشان می دهید بدون این که حتی به آن فکر کنید.

(تناسب)

فوتسال،بازی دشواری است وبرای اینکه بتوانید تکنیک ها و تاکتیک های لازم را به کار ببرید باید از ذخایر جسمی،ذهنی و عاطفی بهره بگیرید.

(تاکتیک ها)

تندرست بودن و تسلط یافتن به مهارت های جدید کافی نیست.فوتسال یک بازی گروهی است وشما باید یاد بگیرید به عنوان یکی از اعضای گروه درست عمل کنید.همه ی بازیکنان،به طور مستقل یا تحت نظر مربی،مانورهای استراتژیکی لازم برای کسب امتیاز در مقابل حریف و برنده شدن در بازی را انجام می دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید