تمرین سرعت با توپ

 

هدف تمرین:حفظ توپ،دریبلینگ،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کاور

اندازه زمین:یک نیمه زمین

مطابق شکل،بازیکنان در 2گروه 7نفره تمرین دریبلینگ و گل زدن را انجام می دهند.

شدت تمرین 100%می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید