تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت در حمل توپ،پاس،گل زدن

تعدادبازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)،مانع

اندازه زمین:40متر

بازیکنان در گروه های دو نفره تقسیم شده اند و هر گروه یک توپ،

با سوت مربی یک بازیکن حمل توپ کرده و دور کنز (مخروط)می چرخد و به تیر 2 پاس می دهد و بازیکن دیگر با سرعت از روی مانع پریده و خود را به تیر 2 میرساند و پس از دریافت توپ به سمت دروازه شوت می زند.

/ 0 نظر / 6 بازدید