عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازیکنان

عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بازیکنان:

حرکات اصلی

•دویدن به جلو،عقب و طرفین

•تغییرجهت دادن

•متوقف شدن

•چرخیدن

•پریدن

تکنیک و مهارت ها

•دریافت توپ

•پاس توپ

•جلو بردن توپ

•دریبل زدن

•شوت کردن

•هد زدن

•دفاع کردن

•سد کردن یار حریف(مارک)

توانایی های حسی_جنبشی

•بینایی

•شنوایی

•لامسه

•واکنش

•واکنش غیر ارادی

•ادراک عمقی

ویژگی های فیزیکی

•سن

•قد

•سرعت

•مقاومت

•استقامت

•تعادل

•انعطاف پذیری

•چالاکی

توانایی های روحی

•انگیزه

•هوشیاری

•تمرکز

•پشتکار

•اعتماد به نفس

•خلاقیت

مهارت های تاکتیکی

•دفاع

•حمله

انسان متشکل از بدن،ذهن و روح است.

اگر یکی از این موارد را از بقیه جدا کنید توازن به هم می خورد.

اگر می خواهید تمام ویژه گی های بازیکنان خوب را کسب کنید باید به هر شش حوزه ی مذکور توجه کنید چون همه ی آن ها به هم ربط دارند.

/ 0 نظر / 4 بازدید