تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت حمل توپ،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)

اندازه زمین:40متر

مطابق شکل بازیکنان با سوت مربی 10 متر را حمل توپ کرده و کنز(مخروط) را دور می زنند و با دروازه بان تک به تک می شوند.

هر بازیکن 5الی7 بار انجام دهند.

شدت تمرین 100%می با شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید