مهارت های فردی

•دریافت توپ

دریافت توپ مهم ترین مهارت در فوتسال است.بدون توانایی دریافت توپ،یادگیری نحوه ی پاس دادن یا دریبل کردن فایده ای ندارد.منظور از دریافت توپ این است که آن را طوری دریافت کنید که کاملا تحت کنترلتان باشد.اگر یاد بگیرید توپ را به نحو موثری دریافت و کنترل کنید بقیه ی کارها ساده هستند.این مهارت در فوتبال هم اهمیت دارد اما در فوتسال به دلیل سرعت بازی و فضای محدود اهمیت آن بیشتر است.

باید به دریافت توپ ودر عین حال اتفاقاتی که در اطرافتان رخ می دهد توجه کنید.طی این روند اهمیت قدرت بینایی مشخص می شود.دید خوب به معنی توجه به توپ و مشاهده جنبی شرایط اطراف چند لحظه قبل از لمس توپ است.

حرکات شما با تمرین فراوان،درونی می شوند طوری که ذهنتان برای ارزیابی شرایط آزاد می ماند و گزینه های موجود را می سنجد:نگه داشتن توپ،پاس دادن یا دریبل کردن آن.ممکن است این کار دشوار به نظر برسد اما با تمرین متمرکز می توانید مهارت کسب کنید.

در فوتسال توپ را یک یا حداکثر دو حرکت کنترل می کنند و پاس می دهند.در حالی که در فوتبال ممکن است برای کنترل توپ شانس دوم یا حتی سوم وجود داشته باشد.

کمبود فضا و سرعت حرکات،ماهیت این بازی را تعیین می کنند.بازیکنان حریف به شما نزدیک تر هستند،در همه ی مناطق زمین شما را تحت فشار قرار می دهند و فضای خطا بسیار کم است.البته شما از توپ مخصوص فوتسال استفاده می کنید و این امر به افزایش سرعت و دقتتان کمک می کند.

سریع ترین و بهترین راه برای کسب مهارت در دریافت،آشنایی با اصول کلی است که اساس همه ی تکنیک های دریافتی را تشکیل می دهد و پس از آن تمرین،تمرین،تمرین

این اصول عبارتند از:

•کنترل بدن

•هوشیاری

•جایگیری

•انتخاب 

/ 0 نظر / 27 بازدید