تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت عکس العمل،1و2 کردن و گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)،کاور

اندازه زمین:40متر

بازیکنان در گروه های2نفره تقسیم می شوند و با سوت مربی پس از طی مسافت20متری که با کنزها مشخص شده است به نیمه زمین رسیده و پس از گرفتن توپ از مربی حمله2در مقابل2 را انجام می دهند.

شدت تمرین 100%می باشد.

/ 1 نظر / 13 بازدید

saghol yaghof