دایره،پاس و رفتن به جای بازیکن سوم

 

ساختار تمرین

هدف تمرین:کنترل،پاس

تعداد بازیکن:14 نفر

امکانات:توپ،کاور

اندازه زمین:20*40

بازیکنان یک دایره را تشکیل می دهند و یکی از بازیکنان در مرکز دایره قرار می گیرد و توپ را به چرخش در می آورند و تمرین جابجایی،کنترل،پاس را انجام می دهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید