تمرین سرعت با توپ

 

هدف تمرین:سرعت حمل توپ،پاس،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز،

اندازه زمین:40 متر

مطابق شکل،بازیکنان در گروه های2نفره تقسیم می شوند.

با سوت مربی یک بازیکن حمل توپ و بازیکن دیگر با سرعت کنزها را دور میزنند و حمله 2نفره را انجام می دهند.

شدت تمرین100%می باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید