تاکتیک های فوتسال

تمرین سرعت با توپ
نویسنده : یعقوب کاظمی - ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱٢
 

هدف تمرین:سرعت عکس العمل،شوت

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز،مانع

اندازه زمین:40متر

 

مطابق شکل با سوت مربی بازیکنان ازروی مانع پریده و کنز را دور می زنند و از بازیکنانی که کنار دروازه قرار گرفته اند توپ را دریافت و به سمت دروازه شوت می کنند.                              

هر بازیکن 5الی7بار انجام دهد.

شدت تمرین 100%می باشد.