تاکتیک های فوتسال

تمرین به توپ
نویسنده : یعقوب کاظمی - ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/٦
 

هدف تمرین:استقامت،افزایش سرعت چابکی

 

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مانع)

اندازه زمین:30 متر

بازیکنان پشت خط نشسته و با سوت مربی خط اول 10 متر را با سرعت رفته و بر می گردند و با سرعت خط 10 متر دوم را طی می کنند.وقتی بازیکنان 10 متر دوم را طی کردند توپ را با پا حمل و حرکت اسلالوم(مارپیچ) را انجام می دهند.

تکرار تمرین:5-7ست

استراحت:1دقیقه(کششی)